Actie voor werkende stadjer met arbeidsbeperking!

Groningen moet in actie komen om te voorkomen dat werkende stadjers met een arbeidsbeperking er jaarlijks honderden euro’s op achteruit gaan. PvdA-raadsleden Jan Pieter Loopstra en Krista Boogaard stellen hierover schriftelijke vragen. Ook willen zij weten of de baanafspraken in de arbeidsmarktregio nog wel gerealiseerd kunnen worden.

 

 

De PvdA maakt zich grote zorgen over de plannen van het kabinet om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking af te schaffen. Loopstra: ‘Zij mogen van D66, CDA, CU en VVD straks onder het minimum loon werken. Bijstand is genoeg. Dat werken moet lonen, zoals Mark Rutte al tijden roept, geldt dus niet voor diegenen die het al moeilijk hebben. Zij worden behandeld als tweederangs werknemers.’

Rutte III jaagt tweedeling aan
De maatregelen hebben geen gevolgen voor medewerkers van Iederz, maar wel voor stadjers die onder de nieuwe participatiewet vallen. ‘Met een pennenstreek vallen zij terug van minimumloon naar bijstand’, weet Boogaard. ‘Dat scheelt honderden euro’s per jaar! Dan kun je dus zomaar in de financiële problemen komen. Met dank aan de overheid. Rutte III jaagt op deze manier de tweedeling in de stad aan.’

De kabinetsplannen kunnen bovendien de baanafspraken in gevaar brengen. In 2026 moet het personeelsbestand van bedrijven voor 5 procent uit werknemers met een arbeidsbeperking bestaan, zo is al eerder afgesproken. Halen we die afspraken in de arbeidsregio Groningen nog wel als mensen of bijstandsniveau moeten werken?, zo vraagt Loopstra de gemeente.

De PvdA-raadsleden willen weten wat de gemeente vindt van de kabinetsplannen. ‘Welke actie gaat Groningen ondernemen om het tij voor honderden stadjers te keren? En op welke manier gaat zij dat organiseren?’, zo schrijven zij.

Goed werk voor iedereen!
In de wet staat dat werknemers vanaf 22 jaar recht hebben op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. ‘De overheid pakt dit streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers’, vertelt Boogaard. ‘Maar onderbetaling van werknemers met een arbeidsbeperking is straks legaal. Sterker, het wordt de norm. De PvdA staat juist voor goed werk voor iedereen!’

Vragen ex Art 41 RvO inzake afschaffen loonkostensubsidie