Akkoord over schadeprotocol

Mooi dat er overeenstemming is bereikt tussen de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen en het Kabinet over de inhoud van een nieuw schadeprotocol. De maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en Gasberaad leggen dit protocol met een positief advies voor aan hun achterban.


De PvdA Statenfractie is – evenals de Tweede Kamer Fractie – positief over het nieuwe schadeprotocol. Wij zien het als een eerste stap naar een bredere aanpak. Er moet een verbeterde aanpak komen van de versterkingsopgave, de gaskraan moet verder dicht en er moet geïnvesteerd worden in de regio. Er is nog veel werk te verzetten en als PvdA houden we de vinger aan de pols.