Auteur Archief: Gewest

Bijeenkomst Mobiliteit, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Sport en Cultuur op 4 juli – vierde bijeenkomst verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert in juni en juli meerdere bijeenkomsten om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De bijeenkomst over Mobiliteit, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Sport en Cultuur is op 4 juli te Bedum. Lees verder

Gewestelijke vergadering 14 april 2018

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 02-12- 2017 (Bijlage)
4. Vaststellen Jaarrekening 2017 (Bijlage)
5. Vaststellen Jaarverslag 2017 (Bijlage)
6. Jaarverslag Statenfractie 2017 ter informatie (Bijlage)
7. Jaarverslag Waterschappen 2017 ter informatie (Bijlage Noorderzijlvest, bijlage Hunze en AA)
8. Verkiezingen bestuursleden

U kunt zich aanmelden tot aanvang van de vergadering voor de vacatures penningmeester en drie bestuursleden

9. Vaststellen draaiboeken verkiezingen PS en WS (Bijlage PS, bijlage WS)
10. Politieke actualiteit

– Statenfractie en de Waterschappen aan het woord
– Eerste en Tweede Kamerleden
– Ambassadeurs van Waarde

Pauze

Gelegenheid tot netwerken met Statenfractie, Waterschapsfractie, Eerste en Tweede
Kamerleden en Ambassadeurs van Waarde

11. Verkiezingen

– gemeenteraadsverkiezingen
– provinciale verkiezingen
– Europese verkiezingen
– campagne

12. Rondvraag
13. Afsluiting met soep en broodje


Klik hier om de agenda te downloaden.

« Oudere artikelen