Auteur Archief: Statenfractie

Akkoord over schadeprotocol

Mooi dat er overeenstemming is bereikt tussen de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen en het Kabinet over de inhoud van een nieuw schadeprotocol. De maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en Gasberaad leggen dit protocol met een positief advies voor aan hun achterban.

Lees verder

Gert Engelkens: “een halfuurtje maakt echt wat uit”!

De fractievoorzitter van de PvdA provincie Groningen komt op voor de treinreizigers richting Winschoten. Gert is zelf treinreiziger en pendelt regelmatig tussen Groningen en Winschoten. Dat Arriva besluit de laatste trein naar Winschoten een half uur eerder te laten rijden verbaast Gert.

Gert Engelkens: “We hebben het woord krimp altijd voor in de mond, en vinden bereikbaarheid in dat kader enorm belangrijk. We doen er ook alles aan. Als je dan hoort dat de trein een half uur eerder teruggaat naar Oost-Groningen bevordert dat deze ‘krimpaanpak’ niet”.

De PvdA Groningen zal hierover vragen stellen aan gedeputeerde Gräper.

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Het spel om de centen – begroting 2018

Afgelopen woensdag bespraken de Staten de begroting 2018. Financieel viel hier nog het nodige over op te merken, maar het is ook de gelegenheid om als partij nog wat wensen op tafel te leggen. Zo hebben wij ervoor gepleit om buitensportverenigingen te helpen om hun energielasten omlaag te brengen om zo betaalbaar te blijven maar ook een positieve bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren, hebben wij gevraagd de commissie Meijer opnieuw uit te nodigen en hebben we gepleit voor meer aandacht voor de overerfbare armoede in het Veenkoloniaal gebied.

Lees verder

Geen gaswinning bij de Wadden!

Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met een motie met een belangrijke boodschap richting het kabinet: Groningen is solidair met andere regio’s. Het Gronings gas is geen reden zijn om andere gebieden te belasten. Gas winnen past niet meer in de huidige tijd waarin we van fossiele brandstoffen af willen, een gasafbouwplan eisen en een duurzame energievoorziening voor Nederland willen realiseren.

Lees verder

Volgende stap in homo acceptatie

Een jaar geleden namen wij het initiatief om als provincie meer werk te maken van de acceptatie van LHBT-ers. Samen met andere partijen dienden wij een motie in. Deze werd unaniem aangenomen. Hét begin van Groningen als regenboogprovincie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende stappen gezet op het gebied van homo acceptatie binnen onze provincie, maar een jaar na dato is het wat ons betreft tijd voor een volgende stap.

Lees verder

« Oudere artikelen Recente artikelen »