Bijzondere ledenvergadering Afdeling Groningen

Op 7 december zijn er, in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling, twee ledenvergaderingen. Een om de huidige PvdA afdeling Groningen op te heffen en meteen daarna een ledenvergadering om de nieuwe PvdA afdeling Groningen op te richten. Deze nieuwe PvdA afdeling Groningen omvat de PvdA leden in de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Wanneer: Donderdag 7 december 2017
Plaats:     Platformtheater, Boterdiep 46, Groningen

Vanaf: 19:30 Ledenvergadering opheffen PvdA afdeling Groningen

1. Opening
2. Vaststelling Agenda
3. Vaststelling Verslag 21 september 2017
4. Mededelingen en Nieuws vanuit Afdelingsbestuur
5. Sluiting boeken per 31 december
6. Rondvraag
7. Opheffing afdeling Groningen
8. Decharge bestuur
9. Afscheid bestuursleden Joanne van der Woude, Gina Olthoff en Nienja Wijsman
9. Sluiting

Download hier de agenda en hier het verslag van 21 september 2017.

Vanaf: 20:15 Ledenvergadering oprichten PvdA afdeling Groningen

1. Opening Jacques Wallage
2. Vaststelling Agenda
3. Bekrachtiging van de oprichting nieuwe PvdA Afdeling Groningen
4. Verkiezing Nieuw Afdelingsbestuur

Voorstel benoemen van het volgende bestuur:
Voorzitter: Pascal Roemers
Penningmeester: Mohn Baldew
Vice-voorzitter: Anje Toxopeus
Bestuurslid: Brenda Harsveld
Bestuurslid: Constantijn de Lange
Bestuurslid: Haije Wind
Bestuurslid: Hanneke Gibcus
Bestuurslid: Rico Tjepkema
Bestuurslid: Rik van Niejenhuis

5. Vaststelling Werkplan Nieuwe Afdeling
6. Vaststelling Begroting Nieuwe Afdeling
7. Benoemen van de Kascontrolecommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Beschouwing over PvdA Groningen, Haren en Ten Boer door Jacques Wallage

Afsluiting met een Feestelijke Borrel met muziek!

Download hier de agenda, hier het concept Werkplan en hier de concept Begroting 2018.