Categorie Archief: Gewestelijk bestuur nieuws

Gewestelijke ledenvergadering 02 december

AGENDA

 

Gewestelijke ledenvergadering zaterdag 02-12-2017 in Ons Pand van 10.00 tot 13.00 uur. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag 08-04-2017
  Bijlage
 4. Vaststellen beleidsplan 2018
  In het beleidsplan bevinden zich het werkplan 2018 en de begroting 2018.
  De bijlagen
 5. Actiecentrum
 6. Politieke actualiteit
  – Statenfractie en de Waterschappen aan het woord
  –       Waterschappen
  –       Eerste en Tweede Kamerleden
  –       Ambassadeurs van Waarde

Pauze
Gelegenheid tot netwerken met Statenfractie, Waterschapsfractie,  Eerste en Tweede Kamerleden en Ambassadeurs van Waarde

 

 1. Campagne
  – gemeenteraadsverkiezingen
  –       provinciale verkiezingen
  –       Europese verkiezingen
  –       meer…
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting met soep en broodje

agenda ALV 02-12-2017

verslag ALV 08-04-2017

Beleidsplan PvdA Gewest Groningen concept def.

 

 

 

 

PvdA Krimpcafés: nieuwe solidariteit tussen stad en land

De PvdA organiseert tot aan de Tweede Kamerverkiezingen een reeks politieke cafés in krimpgebieden. Tijdens deze zogenaamde ‘Krimpcafés’ gaan PvdA-kandidaten Harm Brouwer (Tynaarloo, Drenthe) en Tjeerd van Dekken (Groningen) in gesprek met inwoners over problemen en oplossingen in krimpgebieden. Want de vele aandacht voor de grote steden en de Randstad mag er niet toe leiden dat regio’s met een krimpende bevolking worden vergeten. De PvdA bepleit een nieuwe solidariteit tussen stad en land.

Brouwer: “Mijn hele werkzame leven heb ik me ingezet om ruimte te bieden aan iedereen die in de verdrukking dreigde te komen. Dat past bij mij, en dat past bij de PvdA. Die verdrukking geldt “meer dan ooit voor het leven op het platteland, waar voorzieningen onder druk staan en de mensen zich niet meer gehoord voelen. Daar willen wij ons voor inzetten.”

Van Dekken: “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om aandacht te vragen voor de krimpregio’s en hebben hier extra geld voor beschikbaar gesteld. Dat is mooi, maar we moeten nog meer doen. In Groningen is bovendien iets bijzonders aan de hand. Door de gaswinningsellende zijn de gevolgen van de krimp hier dubbel voelbaar. Dat betekent dat wij Groningers er twee keer zo hard aan moeten trekken om er voor te zorgen dat onze dorpen leefbaar en aantrekkelijk blijven”.

De PvdA heeft Zeeland, de Achterhoek en Drenthe al bezocht. Er volgen nog bezoeken aan achtereenvolgens Friesland (3 maart), Groningen (4 maart in Delfzijl) en Limburg (10 maart). Onderwerpen die ter sprake komen zijn: meer regionale zeggenschap, beter openbaar vervoer, meer werkgelegenheid, beter wonen, beter onderwijs en kansen in de regio.

Graag nodigen wij u uit om op 4 maart 2017 aanwezig te zijn in Grand café “ Het Lokaal” Schoolstraat 27, 9934CD Delfzijl De inloop start om 16:00 uur en het café sluit om 19:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Fakkeloptocht Gaswinning 7 februari om 19.30 uur op de Vismarkt

Zoals u misschien wel weet organiseren Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging op 7 februari om 19.30 op de Vismarkt een Fakkeltocht. Het doel van deze demonstratie zal zijn om de lijsttrekkers van de politieke partijen, die de dag daarna in het provinciehuis debatteren, ervan te overtuigen dat het roer radicaal om moet. Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af waardoor Groningen weer een toekomst kan krijgen.

Wij ondersteunen de actie van harte. Daarom roepen wij onze leden in de provincie op om de Fakkeltocht bij te wonen. De organisatoren van de tocht willen eenheid van Groningen uitstralen en verzoeken ons daarom tijdens de demonstratie geen PvdA logo doch desgewenst enkel de Groninger vlag te tonen. Daarbij gelet op niet-vlam baar materiaal. Wij respecteren die wens uiteraard.

Graag tot ziens op 7 februari om 19.30 uur op de Vismarkt.

Met vriendelijke groet, Bert Dieters

Voorzitter Gewestelijk Bestuur PvdA Groningen

PvdA wil sociale werkvoorzieningsschappen ontzien

De Partij van de Arbeid wil niet verder tornen aan de rijksvergoeding voor de sociale werkvoorziening. Dat is het resultaat van een succesvolle lobby van de Noordelijke PvdA-afdelingen. Een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het voorstel om de bezuinigingspijn te verlichten. Dit tot grote tevredenheid van Bert Dieters, de voorzitter van het provinciale PvdA-bestuur: “De invoering van de Participatiewet is vanwege de recessie en de opstelling van de VVD gepaard gegaan met forse bezuinigingen. De kortingen op de rijksbijdrage trekken echter een zware wissel op de sociale werkvoorzieningsschappen en de mensen die er werken. Nu het kabinet erin is geslaagd om Nederland uit de recessie te halen en er weer rek in de begroting zit, willen we dat meer geld gaat naar mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. We vinden het belangrijk dat de SW ruimte houdt voor goed beschut werken, arbeidsontwikkeling en -toeleiding voor arbeidsgehandicapten”.

De kortingen hebben hun weerslag op gemeenten die veel WSW-ers kennen. Oost-Groningen kampt met grote tekorten. Dieters: “Maar het probleem speelt niet alleen in Oost-Groningen. Ook in andere delen van het Noorden komen de nieuwe werkleerbedrijven langzaam uit de startblokken en dreigen mensen tussen wal en schip te belanden”. Het initiatief achter het voorstel komt oorspronkelijk van de PvdA-afdelingen Bedum en Winsum. Het is Dieters gelukt om aandacht te vragen voor het standpunt van de Groningers. “Een ruime meerderheid, bijna zestig procent van de PvdA-leden, heeft onze zienswijze overgenomen. Als de PvdA een prominente rol krijgt, wordt het een belangrijke kwestie bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering. De verkiezingen bieden nieuwe kansen om resultaten te boeken voor mensen, die tussen wal en schip dreigen te belanden”, aldus de PvdA-voorzitter in de provincie Groningen.

Twee Groningers bij de top tien van de kandidatenlijst

Het Gewestelijk Bestuur is bijzonder trots dat Henk Nijboer en William Moorlag in de top tien van de kandidatenlijst voor de 2e Kamer zijn geplaatst. Politici die sterk zijn geworteld in de Groningse samenleving en hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Benaderbare volksvertegenwoordigers die bekend zijn met de ontwikkelingen in onze provincie en daarbuiten.

Dat gaat ook op voor Tjeerd van Dekken. Ook Tjeerd heeft zich samen met Henk strijdbaar getoond in de afgelopen periode. Met volle overgave hebben zij zich ingezet voor het Groningse geluid in het Haagse, niets was hun teveel.

Het Gewestlijk Bestuur had Henk, Tjeerd en William met trots voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. U mag van ons aannemen dat wij dan ook teleurgesteld zijn dat Tjeerd op plaats negenendertig is geplaatst. Dat heeft hij niet verdiend.

De concept kandidatenlijst

Recente artikelen »