Categorie Archief: Gewestelijke Vergadering

Gewestelijke ledenvergadering 8 april 2017

Gewestelijke ledenvergadering zaterdag 08-04-2017 in Ons Pand van 10.00 tot 13.00 uur. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur. Klik op de rode link voor de stukken bij agendapunt 3, 4, 5, 6 en 7.

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag 12-11-2016

4. Vaststellen Jaarrekening 2016

5. Vaststellen Jaarverslag 2016

6. Jaarverslag Statenfractie 2016 ter informatie

7. Jaarverslag Waterschappen 2016 ter informatie

Verslag PvdA fractie Waterschap Noorderzijlvest
Verslag PvdA fractie Waterschap Hunze en Aa’s

8. Verkiezingen bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden:

Siepie de Jong                                 bestuurslid
Francie Kaaijk                                   secretaris

Kandidaat bestuursleden:

Julian Bushoff
Joren van Veen
Jasper Oenema
Bertrand de Jong

Pauze

Gelegenheid tot netwerken met Statenfractie Waterschappen en Eerste en Tweede Kamerleden

9. Evaluatie TK verkiezingen

10. Politieke actualiteit

– Statenfractie
– Tweede Kamerleden
– Waterschappen

11. Rondvraag

12. Afsluiting met soep en broodje

 

Stukken ALV Gewest 12 november 2016

Gewestelijke Jaarvergadering zaterdag 12 november 2016 in Ons Pand, Haddingestraat 10, Groningen. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag 16-04-2016 Klik hier
4. Vaststellen begroting 2017 Klik hier
5. Vaststellen werkplan 2017 Klik hier
6. Politieke actualiteit, de Statenfractie en de Waterschappen aan het woord

Pauze met gelegenheid tot speeddaten met Statenfractie Waterschappen en Tweede Kamerleden

7. Campagne en ledendemocratie
8. Rondvraag

Pauze met soep en broodjes

Aansluitend vindt vanaf 13.00 uur het voorcongres plaats in gezamenlijkheid met de gewesten Fryslân en Drenthe.

Stukken ALV Gewest 16 april 2016

Het Gewestelijk Bestuur nodigt u uit voor haar Gewestelijke Jaarvergadering, op zaterdag 16 april in het dorpshuis te Noordhorn. 

Hierbij de bijbehorende stukken (klik op de link, in het rood, voor het betreffende bestand):

– Agenda 16 april: agenda ALV 16-04-2016

– Verslag 21-11-2015: Verslag 21-11-2015 def.

– Jaarrekening 2015: Jaarrekening-Groningen-2015

– Jaarverslag 2015: Jaarverslag 2015 versie 1

– Politiek jaarverslag Statenfractie 2015: Politiek jaarverslag statenfractie 2015

– Voordracht kandidaat voorzitter: voordracht kandidaat voorzitter GB 2016

– Voordracht kandidaat bestuurslid: Voordracht door het Gewestelijk Bestuur voor de vacature van een bestuurslid

Stukken ALV Gewest 21 november 2015

Het Gewestelijk Bestuur nodigt u uit voor haar Gewestelijke Jaarvergadering, op 21 november in Ons Pand (Groningen).

Hierbij de bijbehorende stukken (klik op de link):
– Agenda 21 november: Agenda Gewestelijke Vergadering 21 november 2015
– Verslag vorige vergadering 25 april: Verslag Gewestelijke Vergadering 25 april 2015
– Werkplan 2016: Werkplan 2016 PvdA Groningen
– Resolutie speerpunten Gewestelijk Bestuur & Statenfractie: Resolutie speerpunten
– Toelichting resolutie: Toelichting resolutie speerpunten
– Begroting 2016: Begroting Groningen 2016

Graag tot dan!