Categorie Archief: Provincie

Afschaffen salderingsregeling zonnepanelen pakt slecht uit voor dorpshuizen en sportverenigingen

De PvdA in Drenthe is met een aantal organisaties een actie gestart om onder andere dorpshuizen en sportclubs te ontzien bij de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Deze afschaffing zal deze organisaties onevenredig hard treffen. De PvdA in Groningen ondersteunt dit initiatief: wat ons betreft gaat het geld van de sportverenigingen en dorpshuizen naar de sport en de leefbaarheid, niet naar de energierekening.

Lees verder

Maxima voor Minima

Afgelopen week was de Statenfractie samen met politici uit het Hogeland op bezoek bij kledingbank Maxima in Winsum. Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Begonnen in Hoogezand Sappemeer is kledingbank Maxima in korte tijd uitgegroeid tot een provinciebreed initiatief met ondertussen al zes vestigingen in de provincie. Een prachtig voorbeeld van vrijwilligers met een missie. Een initiatief dat onze steun verdient”.

Lees verder

Ruimte voor Talent

Afgelopen week werd het Topsportzorgcentrum geopend, een symbool voor de Topsport in Noord-Nederland, maar waar het ook de bedoeling is dat bijvoorbeeld een geblesseerde handbalster uit Stadskanaal terecht kan. Slechts een voorbeeld van wat er allemaal in onze regio gedaan wordt om jonge talenten de kans te geven om de top te bereiken. Afgelopen week waren Gert Engelkens en Ankie Beenen op bezoek bij de Topsport Talent School in Groningen, onderdeel van Topsport Noord.

Lees verder

Ruimte voor weidevogels

Voor de zomer werd onder leiding van het Groninger Landschap het actieplan Weidevogels aangeboden aan het provinciebestuur. Een mooi plan om met vereende krachten van natuurorganisaties, boeren en de politiek werk te maken van de bescherming van de sterk teruglopende weidevogelpopulatie.

Lees verder

Welkom in Groningen!

Fractievoorzitter Gert Engelkens

Al jaren pleit de PvdA Statenfractie ervoor om de werkgelegenheid in Oost Groningen aan te pakken. Om die reden hebben wij indertijd het initiatief genomen tot het pact van Westerlee, waarbij men concreet aan de slag is gegaan om te kijken hoe er in Oost Groningen gezamenlijk een slag gemaakt kan worden. Soms doet zich een mooie kans voor en zo ook nu. Tijdens een werkbezoek aan Synergon, het werkvoorzieningsschap in Winschoten werd onze interesse gewekt voor de mogelijkheden die de Poort van Groningen biedt om de leefbaarheid en werkgelegenheid een impuls te geven. Daarom hebben we bij de voorjaarsnota het college gevraagd om hier werk van te maken.

Lees verder

Voorjaarsnota 2018

Fractievoorzitter Gert Engelkens

Vandaag werd op de verjaardag van onze fractievoorzitter in Provinciale Staten de voorjaarsnota besproken. Hét moment om vooruit te kijken en het provinciale beleid bij te sturen. Wij hebben onder meer aandacht gevraagd voor de achteruitgang van de natuur en het landschap, de problemen van overerfbare armoede en een mooie kans voor het creëren van werkgelegenheid in Oost Groningen. Uiteraard kon ook de gaswinning niet onbesproken blijven. Lees hieronder onze volledige bijdrage.

Lees verder

Bijeenkomst Mobiliteit, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Sport en Cultuur op 4 juli – vierde bijeenkomst verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie organiseert in juni en juli meerdere bijeenkomsten om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De bijeenkomst over Mobiliteit, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Sport en Cultuur is op 4 juli te Bedum. Lees verder

« Oudere artikelen Recente artikelen »