Categorie Archief: Waterschappen

Provincie moet meer inzetten op schoon oppervlaktewater

Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en dito zorgvraag in het verschiet zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar verder toenemen. Bovendien komt er vanwege de (intensieve) veehouderij ook veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. De PvdA vindt het de hoogste tijd dat provincie en waterschappen er werk van maken om het oppervlaktewater schoon te houden.

Lees verder

Water is van iedereen

Waarom worden waterschapsbestuurders niet gewoon aangewezen ? Kennelijk leeft de politiek meer bij gemeenten en provincies dan bij waterschappen. Is dat terecht? Een simpel antwoord zou zijn, omdat water van iedereen is. Vroeger was dat anders. Toen was betrokkenheid bij het waterbestuur voorbehouden aan hen die bijzondere belangen hadden (zoals grondeigenaars, boeren, gemeenten). Tegenwoordig vinden we dat alle ‘ingezetenen’ belanghebbenden zijn. Lees verder