Coalitieonderhandelingen Stad

Afgelopen dinsdag heeft de informateur het advies uitgebracht om een coalitie tussen GroenLinks, PvdA, D66 en Cu verder te verkennen voor een links, progressief, sociaal en groen college. De PvdA is blij met het advies van de informateur en gaat met vertrouwen de formatie in. Hieronder de woordvoering van fractievoorzitter Carine Bloemhoff tijdens het debat over het advies afgelopen woensdag.

Carine Bloemhoff

Voorzitter, twee weken geleden stonden we hier met elkaar bij het duidingsdebat en bespraken met elkaar de historische winst voor Groen Links. En vandaag ligt er een helder advies van de informateur. Ik wil de informateur bedanken voor haar doortastende optreden en voor de goede gesprekken die wij afgelopen weken met elkaar mochten voeren.

Wij hebben in deze gesprekken aangegeven dat de PvdA voor een links progressief college gaat. De uiteindelijke samenstelling was, volgens ons, aan Groen Links. Na dat gesprek kreeg ik een telefoontje van de informateur. Meerdere partijen hadden Groen Links en PvdA benoemd als motorblok van de nieuwe coalitie, hoewel motorblok niet zo’n goede term is voor een groene coalitie. Laat ik dan maar zeggen: het frame. Maar op dit frame moeten ook twee wielen komen, een kettingkast en vooral een gezamenlijk stuur, die dezelfde richting uit koerst. En dus volgden twee vervolggesprekken. Deze gesprekken gingen niet zozeer over de komst van een tram, zoals het dagblad doet vermoeden, maar vooral over de publieke sector en de energietransitie. Met dit laatste willen we slagen maken, maar het moet ook een sociale energietransitie worden waar juist ook mensen met een smalle beurs als eerst van profiteren. Dit vraagt om minder markt, meer overheid. Een sterke publieke regie is weer nodig.

Dat geldt ook voor de aanpak van de tweedeling in onze stad en om de aanpak van armoede. Vooruitgang voor iedereen mogelijk maken betekent investeren in begeleiding naar werk, in scholing, in onze sociale werkplaatsen. En investeren in kinderen, want zij zijn de toekomst!

De lage opkomst in wijken als Selwerd en de Hoogte vraagt niet om een laissez-faire houding van het nieuwe college, maar een actieve rol waarbij we in maatschappelijke akkoorden echt aan de slag gaan met betaalbaar wonen, onderwijs, gezondheidszorg, werk. Ook moeten we zoeken naar nieuwe vormen en gedachten zoekt om mensen meer te betrekken bij de samenleving. Via het gebiedsgericht werken. Via wijkvernieuwing. We hebben het natuurlijk gehad over de verhoudingen in de nieuwe gemeente tussen dorpen en stad. Over een verbindende rol die college en raad moeten pakken. En dat alles graag met goede verhoudingen in het college waarbij we in 3,5 jaar tijd ook een aantal ambities kunnen realiseren. Politiek is mensenwerk.

Om deze redenen: inhoudelijke koers, op het gebied van samenwerking en daadkracht, kan de PvdA zich vinden in het advies van de informateur om te komen van een coalitie van Groen Links, PvdA, D66 en ChristenUnie. Met de ChristenUnie is in de raad de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt, als het gaat om sociaal en groen beleid waren we het vaak eens. Met D66 delen we de groene ambities, de samenwerking was uitstekend de afgelopen jaren, bij de beoogd wethouder zit bestuurskracht.

U hoort het: de PvdA voelt zich thuis in de coalitie zoals hier voorgesteld. Links en progressief, sociaal en groen. Wij gaan met vertrouwen de formatiefase in. En nu vooruit!