De PvdA Afdeling Groningen zoekt een Secretaris

Kom jij ons afdelingsbestuur versterken?

De PvdA Groningen zoekt een secretaris voor het bestuur van de afdeling. We zoeken iemand die zowel leidend als dienend actief wil zijn: met nauwkeurigheid en plichtsbesef in agendering en verslaglegging, maar ook met visie en passie voor het inhoudelijke debat. De secretaris ondersteunt het innerlijke apparaat van de afdeling door het organiseren van vergaderingen en activiteiten, maar kijkt ook altijd naar buiten om geschikte, actieve mensen te zoeken voor de politiek.

De nieuwe secretaris zal oog en feeling voor hoe de grotere afdeling Groningen, na de fusie met Haren en ten Boer, het beste al haar leden kan vertegenwoordigen en enthousiasmeren voor en door onze politieke zwaartepunten wonen, werk, en zorg.

Wat doet het bestuur?
De taken van het afdelingsbestuur zijn:
▪ Het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, onder meer
door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een
kandidatenlijst;
▪ Het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;
▪ Het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college
van burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om
daaraan deel te nemen;
▪ Het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
▪ Het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;
▪ De voorbereiding van en de deelname aan het landelijk congres;
▪ De voorbereiding van en de deelname aan de gewestelijke vergadering;
▪ Alle overige activiteiten om leden te werven, om leden de gelegenheid te geven zowel
actief deel te nemen in de partij als het gedachtegoed van de partij uit te dragen.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor:
▪ Communicatie met leden d.m.v. website en nieuwsbrief De Binding
▪ Organiseren van een inhoudelijk afdelingsvergadering 4 x per jaar
▪ Animeren en ondersteunen van de werkgroepen
▪ Introduceren van nieuwe leden
▪ Scouting van politiek talent
▪ Organiseren van events en campagnes
▪ Contact en voortgangsgesprekken met de fractie
▪ Deelnemen aan de Verenigingsraad.

Ben jij diegene die we zoeken?

Stuur een email met motivatie en CV aan Pascal Roemers: voorzitter@pvdagroningen.nl.