De Siersteenlaan

Onze winkelcentra zijn het kloppende hart van de wijk. Gaat het goed met het winkelcentrum, dan gaat het goed met de wijk. Ondernemers en bewoners spreken de gemeente daarop zonodig ook aan. Kijk maar eens hoe trots de Lewenborgers in 2010 waren toen hun centrum fors was opgeknapt. Of in De Wijert, waar de omgeving van de Van Lenneplaan een langverwachte oppepper heeft gekregen. Ook Vinkhuizen heeft een groot en fraai winkelcentrum.

Over dat winkelcentrum sprak ik met Moritsz Schelwald. Moritsz is opticien en heeft een fraaie zaak aan de Siersteenlaan. Ook is hij voorzitter van de winkeliersvereniging aldaar. Hij benaderde mij naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden over Vinkhuizen. In het verhaal werd gerept van de angst dat de leefbaarheid in Vinkhuizen achteruit zal gaan. Vinkhuizen is de afgelopen decennia gigantisch opgeknapt. We hebben er intensieve wijkvernieuwing gepleegd en ook het winkelcentrum is verbeterd. Maar je proeft in gesprekken met bewoners en winkeliers de angst dat het weer achteruit dreigt te gaan.

Nieuw bloed
Maar zover is het nog niet. En Moritsz Schelwald wilde graag met mij praten hoe dit te voorkomen. Ik vertelde hem daarom over de nieuwbouw aan de Siersteenlaan (middenhuur woningen) en de Vuursteenlaan (koopwoningen). Vers bloed voor de wijk. En over de plannen voor de Reitdiepzone en de Westelijke Ringweg. Met als doel Vinkhuizen beter te verbinden met de binnenstad. Voor veel Vinkhuizers is het een doorn in het oog dat ze de rest van de stad alleen via een fietstunnel kunnen bereiken.

Hardwerkend
Maar ik sprak met Moritsz uiteraard ook over het winkelcentrum. Het gevolg was dat ik in december langs kwam op de ledenvergadering van de winkeliersvereniging. Om de plannen en zorgen van de ondernemers direct aan te horen. Zouden we via een participatiebaan of een gesubsidieerde baan niet wat stewards kunnen aantrekken? Om zo wild parkeren en ander ongewenst gedrag in het winkelcentrum tegen te gaan? De winkeliers wilden zelf mee betalen. Maar het ging ook over de toekomst van de wijk, de arbeidsmarkt en de samenwerking met de gemeente. Het was een prettig en inspirerend gesprek. Het belang van een gemeente die dicht bij haar ondernemers staat, werd me weer eens duidelijk. Het zijn ondernemers die in een wijk voor levendigheid en banen zorgen. Hardwerkend en vaak maatschappelijk betrokken.

Hartverwarmend
Deze ondernemers met hun winkelcentrum zijn van levensbelang voor de wijk. Zonder een wijkwinkelcentrum bloedt een wijk als Vinkhuizen dood. Vandaar dat we als gemeente ook geen weidewinkels en snelwegsupermarkten toestaan. Een samenleving kun je niet alleen bouwen op gemakkelijk geld verdienen. Daar weten de ondernemers van het winkelcentrum aan de Siersteenlaan alles van. Voor een sociaal-democraat als ik is het hartverwarmend om te zien hoe ondernemerschap en liefde voor de wijk worden gecombineerd!

De komende tijd doe ik wekelijks verslag van gesprekken die ik heb gevoerd en nog ga voeren met heel verschillende mensen uit Stad en omgeving. Het is een zoektocht naar hoe het gaat en wat er leeft. Maar ook een verkenning naar de agenda van de toekomst. Hoeveel leven zit er nog in het ooit zo vanzelfsprekende huwelijk tussen de PvdA en Groningen? Ik nodig ook iedereen uit om te reageren op mijn bevindingen. Maar ook Stadjers die graag in een persoonlijk gesprek met mij dromen en/of zorgen willen delen zijn van harte welkom: roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Roeland van der Schaaf
Wethouder PvdA Groningen