Duimpje voor onze debutant Rik van Niejenhuis!

Rik van Niejenhuis hield gister zijn ‘maiden speech’ in de gloednieuwe Groninger gemeenteraad. Spannend? ‘Een beetje wel’, blikt hij terug. ‘Maar het voelde goed en ik vind het een hele eer dat ik nu echt de inwoners van onze mooie gemeente mag vertegenwoordigen.’ En zo is het. Lees hieronder zijn woordvoering over de zuidelijke ring.

Rik van Niejenhuis

Voorzitter, de Zuidelijke Ringweg wordt aangelegd. De bouw is vertraagd zoals we allemaal weten, en zoals veel inwoners en bedrijven van binnen en buiten onze gemeente dagelijks merken. Deze situatie moet niet langer duren dan absoluut noodzakelijk. Het besluit om de Zuidelijke Ringweg aan te leggen is genomen en nu gaan we door ook. De commissie Hertogh is dan ook niet gevraagd om een herbeschouwing van nut en noodzaak van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. De commissie Hertogh is wél gevraagd om een inventarisatie te maken van de problemen die spelen en om daar oplossingen voor aan te dragen. Zodat door kan worden gegaan met de werkzaamheden.
De aanvragers van dit Interpellatiedebat – Socialistische Partij en Partij voor de Dieren – constateren terecht dat het rapport van de commissie Hertogh op dit moment geheim is, ook voor ons als volksvertegenwoordigers. Gedeputeerde Staten zullen daar goede redenen voor hebben en die zullen wij -de PvdA fractie- beoordelen zodra het rapport later dit kwartaal openbaar is.
Ondertussen is besloten om door te gaan met de uitvoering. Dat betekend dat er geen twijfels zijn bij Rijkswaterstaat, gedeputeerde staten & bij het college over de financiële en technische haalbaarheid van de voltooiing van het project.
Wij maken hieruit op, dat het slopen van het viaduct en het sluiten van de oprit ‘no regret’ werkzaamheden zijn. Ingegeven door de doelstelling om de aanleg en alle bijbehorende overlast niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Dat vinden wij als PvdA een terechte opstelling.
Voorzitter, de PvdA is altijd duidelijk geweest over het belang van Verkeersveiligheid. We hechten ook zeer aan de betrokkenheid van Stadjers bij de ombouw van de Zuidelijke Ring én de gevolgen van de aanleg van de nieuwe ring voor de aanpalende stadswijken. Mochten de keuzes die nu in de uitvoering gemaakt worden, leiden tot grote verkeersdrukte en/of verkeersonveilige situaties, dan zullen wij daar als PvdA fractie op dat moment het college op aanspreken. Wij vragen het college op dit moment om ons te vertellen:
1. hoe de nieuwe situatie – na sloop viaduct en met name sluiten van de oprit – wordt gemonitord op drukte en onveiligheid;
2. hoe de signalen van gebruikers en van omwonenden daarin een plek krijgen en,
3. hoe die vervolgens worden meegenomen om indien nodig de situatie te verbeteren.