Gemeenteraadsverkiezingen 21 november

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat iedereen in Groningen een eerlijke kans krijgt. Dat er meer betaalbare huizen moeten komen. Dat we talentvolle jongeren meer kansen geven om te werken in onze stad en ommelanden, met zekerheid en een fatsoenlijk salaris. Dat we mensen helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. En dat iedereen mee kan doen, ook kinderen van ouders die het wat minder breed hebben.

Lees verder>>