Gewestelijk Bestuur

Welkom op de pagina van het Gewestelijk Bestuur Groningen

Het bestuur bestaat uit:
– Bert Dieters (voorzitter)
– Francie Kaaijk (secretaris)
– Richart Joling (penningmeester)
– Janny-Gerda de Jonge (vice-voorzitter)
– Siepie de Jong
– Jesse Siegers
– Sieraadj Orie

Menu website
In het menu onder ‘Provincie’ is meer informatie te vinden, namelijk:

– ‘Nieuws’ uit de provincie van bijvoorbeeld de Statenfractie

– ‘Wie is Wie’, met meer informatie over de fractiemedewerkers, statenleden, bestuursleden en hun functie(s)

– ‘Gewestelijk Bestuur’: op deze pagina bent u nu.
Als u echter uw muis op ‘Gewestelijk Bestuur’ laat staan (niet klikt), verschijnt er een submenu met drie opties:
* Algemene informatie (over het Gewestelijk Bestuur)
* Gewestelijke Vergadering (hier worden stukken voor vergaderingen geplaatst)
* Thema bijeenkomsten

– ‘Thema: werk voor Oost’

– ‘Verkiezingen 2015’