Groninger natuur bedreigd

Woensdag 31 januari 2018 hield ons nieuwste Statenlid – Rene van der Goot – zijn maidenspeech. Rene houdt van het platteland en geniet dagelijks van de natuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij dit belangrijke thema in zijn portefeuille heeft.


Rene hield zijn bevlogen maidenspeech over de zorgen om de biodiversiteit en de alarmerende achteruitgang van weidevogels en insecten in het Groninger landschap; met name rondom landbouwgebieden.

Rene zet in op het benadrukken van de urgentie van de noodzaak tot verandering: van een op productie gerichte landbouw naar een biologische (natuur inclusieve) landbouw. Niet alleen door de bestaande regelgeving uit te breiden en zo biologische landbouw te bevorderen, maar ook door nieuwe stimulerende regelingen die boeren helpen in de overgangsfasen.

Bescherm onze natuur, bied nieuw perspectief aan de (jonge) boeren en werk samen met de boeren, het onderwijs, overheid en milieuorganisaties aan het herstel van onze zo geschonden provincie. Want niet wij als PvdA alleen signaleren dit probleem, ook de boeren zelf geven aan: “we kunnen ons bedrijf niet langer voeren met de rug naar de maatschappij en we moeten toe naar meer natuur inclusieve landbouw”.

BewarenBewaren

BewarenBewaren