In memoriam Bonno Spieker

Bonno Spieker is woensdag 29 maart in Delfzijl overleden. Hij was 81 jaar oud. Spieker was van 1977 tot 1994 voor de PvdA lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij vier jaar Statenlid in Groningen en daarna nog een periode Raadslid in de gemeente Delfzijl.

Bonno Spieker kwam in de Kamer toen de PvdA in 1977 onder Joop den Uyl een enorme verkiezingsoverwinning boekte en 53 zetels behaalde. Op de Groningse Kamerlijst had Spieker een hoge plaats gekregen omdat hij paste in het profiel ‘ervaring op de werkvloer’ dat toen een voornaam criterium was in de profielschets die voor de kandidaatstelling was opgesteld. Spieker was onder meer machinist op de kustvaart en operator bij AKZO in Delfzijl, waar hij uiteindelijk (vrijgesteld) secretaris van de ondernemingsraad werd.

Hij was bijna zeventien jaar Kamerlid en voerde vooral het woord over onderwerpen op het gebied van Sociale- en Economische Zaken. In het bijzonder, en dan in de eigen regio, kreeg hij bekendheid als woordvoerder voor het regionaal en economisch beleid voor het Noorden des Lands. In de fractie ging hij meer en meer horen tot de linkervleugel, samen met Frans Moor en Piet de Visser. De laatste noemde het driemanschap in 1991 ‘Kamerleden in verschillende staat van ontbinding’. De Visser had de PvdA toen om de WAO plannen van het kabinet Lubbers-Kok (1989-1994) al verlaten, Moor stapte even later om dezelfde reden uit de partij. Spieker echter vond dat je beter kon blijven om binnen de partij de strijd voort te zetten. Het tekende zijn jarenlange opstelling. Vechtlustig, maar solidair aan de partij waar hij uiteindelijk ook veel aan te danken had.

De vier jaar die hij na 1994 nog deel uitmaakte van de gemeenteraad van Delfzijl vormden niet het hoogtepunt in zijn carrière. Hij kon er na het lidmaatschap zijn draai niet goed vinden en verliet in 1998 de actieve politiek. Wie Bonno Spieker de laatste jaren bezocht in verzorgingstehuis Vliethoven in Delfzijl communiceerde met hem via een album met herinneringen aan zijn rijke en sociaal bewogen leven. Er met hem over praten, lukte steeds minder goed.