Met extra scholing werk in Groningen houden

Alle partijen moeten de handen ineenslaan om het aardbevingsgebied maximaal te laten profiteren van extra bouwwerk. De Groninger gemeenteraad steunde drie jaar geleden een PvdA-motie met die strekking. Nu komt het kabinet met geld over de brug. ‘Uitstekend’, zegt raadslid Jan Pieter Loopstra.

Het kabinet trekt 6,2 miljoen euro uit voor omscholing van Groningers die moeilijk aan de bak komen. Dat zei topambtenaar Bernard ter Haar gister namens minister Lodewijk Asscher in Delfzijl.

Opleiding met baangarantie
‘Goed nieuws!’, zegt Loopstra. ‘Bouwend Nederland becijferde eerder al dat het aantal werknemers vanwege de aardbevingen stijgt van 3500 naar 7000. Een uitgelezen kans dus om veel Groningers die nu onvrijwillig thuis zitten aan het werk te helpen. Maar dat gaat niet vanzelf! Daarvoor moeten alle partijen samenwerken, zo hebben we gezegd: onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en het Rijk. Dat is precies wat er nu gebeurt.’

De afgelopen maanden bespraken deze partijen hoe zij de hardnekkige Groninger werkloosheid kunnen bestrijden. Gister kondigden zij in Delfzijl aan om vaart te maken met het werven van mensen die om- en bijscholing nodig hebben. Zo gaan overheden bedrijven die werkzoekenden een opleiding garanderen en een baangarantie bieden een streepje voor geven.

Bredere aanpak
Helemaal nieuw is dit principe niet. De gemeente Groningen helpt al jaren via ‘social return’ mensen met een uitkering aan het werk. Bedrijven moeten dan bij de aanbesteding aangeven hoe zij dit denken te doen. Eerder dit jaar vroeg Loopstra de gemeente om Stadjers met bijstand en Ww te betrekken bij de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ring. De gemeente zegde toe dit te doen. Ook vroeg hij om een Regionale Aanpak 50-pluswerkloosheid, als eerste Nederlandse stad. Hieraan wordt momenteel gewerkt.

Werk in regio houden
De PvdA wil er alles aan doen om de werkloosheid terug te dringen. ‘De economie in onze stad groeit hard, evenals het aantal banen. Zelfs boven het landelijk gemiddelde’, weet Loopstra. ‘Maar te weinig Stadjers in de bijstand en Ww profiteren daarvan. Met deze nieuwe afspraken over omscholing krijgen we er weer een mogelijkheid bij om mensen verder te helpen. We moeten voorkomen dat het werk naar grote bedrijven in de Randstad lekt en dat de mensen hier aan de kant blijven staan.’

motie inzet werkzoekende bouwvakkers in aardbevingsgebied