Naar elkaar omzien in Haren

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat de nieuwe gemeente een sociale gemeente blijft. Waar we zorg en ontmoetingsplekken dichtbij organiseren. Waar we de bibliotheek, dorpshuizen, scholen en sportvelden behouden. Het betekent ook dat iedereen goed moet kunnen wonen. Dus meer nieuwe sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen, maar wel binnen de bebouwde kom. Want de groene long tussen Stad en dorpen moet zeker blijven.

Goed werk en goed onderwijs.
Betekent dat wij de werkgelegenheid stimuleren: meer
vast werk tegen een fatsoenlijk loon. Het betekent dat
er nuttige basisbanen komen voor mensen die moeilijk
een baan vinden. En het betekent moderne, duurzame
schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving
zodat goed onderwijs voor alle kinderen bereikbaar is. dorpen. Dat zijn ontmoetingsplekken bij uitstek!

Betaalbaar wonen in een groene omgeving.
Betekent meer nieuwe sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen, maar wel binnen de be- bouwde kom van de dorpen en de stad. Het betekent het behoud van de groene long tussen de stad en de dorpen en van het open en groene karakter van het landelijk buitengebied.

Leefbare dorpen met eigen voorzieningen.
Betekent dat we de specifieke karakters van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren respecteren, vastgelegd in dorpsvisies. Het betekent dat we de bi- bliotheek en socaal-culturele voorzieningen behouden, evenals dorps – en buurthuizen en de sportvelden in de dorpen. Dat zijn ontmoetingsplekken bij uitstek.

Goede zorg voor alle inwoners.
Betekent dat de nieuwe gemeente een sociale, zorg- zame gemeente blijft. Waar mensen de zorg en de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Waar mantel- zorgers een steuntje in de rug verdienen. Waar we in alle dorpen ontmoetingsplekken organiseren, zodat we eenzaamheid kunnen voorkomen.