Naar elkaar omzien in Ten Boer

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent wonen in veilige huizen en fatsoenlijk herstel van aardbevingsschade. Dat betekent voorzieningen behouden voor sport, cultuur, recreatie en dienstverlening. In Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Woltersum, Sint-Annen, Garmerwolde, Lellens, Wittewierum en Winneweer. Dat betekent dat we scholen in de dorpen open houden. En dat we een sociale zorgzame gemeente blijven. Waar we naar elkaar omzien.

Fijn wonen in leefbare dorpen met voorzieningen.
Betekent wonen in veilige huizen en fatsoenlijk herstel van aardbevingsschade. Betekent
voorzieningen behouden voor sport, cultuur, recreatieen dienstverlening. In Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Woltersum, Sint-Annen, Garmerwolde, Lellens, Wittewierum en Winneweer.

Goed werk voor eerlijk loon.
Betekent dat wij de werkgelegenheid willen stimuleren: meer vast werk tegen een fatsoenlijk loon. Want werk is meer dan alleen inkomen. Het is er bij horen, meedoen, en gewaardeerd worden. Dat betekent ook aandacht voor mensen die moeilijk een baan vinden.

Goed onderwijs.
Betekent dat we kiezen voor moderne duurzame schoolgebouwen in een veilige omgeving. Iedereen verdient gelijke kansen. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont en of je ouders arm of rijk zijn. Gelijke kansen beginnen bij goed en passend onderwijs.

Een sociale en zorgzame gemeente.
Betekent dat de nieuwe gemeente een sociale, zorgzame gemeente blijft. Waar mensen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Zorg op maat, zo dicht mogelijk bij huis. Burgerinitiatieven, zoals Dorpscoöperatie Ten Boer e.o. kunnen hierbij een rol spelen en dienen gestimuleerd te worden.