Next City: Adaptieve stedelijke planning

Steden zijn permanent in interactie met hun omgeving. Zowel die omgeving als de steden zelf zijn veranderlijk. Deze dynamiek brengt onzekerheden, uitdagingen en vernieuwingsopgaven met zich mee, waar een stad adaptief mee moet omgaan. Het gaat erom dat een stad kan inspelen op datgene wat op haar afkomt, en kan omgaan met verandering.

Een adaptieve stad is in staat om haar regio economisch vitaal, leefbaar en bereikbaar te houden binnen de context van maatschappelijke uitdagingen, (snelle) technologische veranderingen en fundamentele onzekerheden die hiermee samenhangen. Het overheidsdiscours over de ‘participatiesamenleving’ veronderstelt een opmerkelijk geloof in de realiseerbaarheid van beleidsambities. De praktijk gaat niet zozeer meer om ‘maakbaarheid’, maar om ‘haalbaarheid’.

Wanneer: Donderdag 9 november 2017
Plaats:     Haddingestraat 10 in Groningen
Inloop:     Vanaf 19.30 uur
Start:       20.00 uur – 21.30 uur

Iedereen is welkom!

De presentatie wordt verzorgd door dr. W.S. Rauws
Universitair docent
Planologie Expertise in adaptieve planning
Ruimtelijke transities & planconcepten

 

 

 

 

Voor nadere informatie:
Win Wijnholts – 06 112 972 99
Frank Menger – 06 223 713 54