Nieuws vanuit Gewestelijk Bestuur

Allereerst willen we jullie een gelukkig en sociaal democratisch 2018 wensen! Voor het Gewestelijke Bestuur begint het jaar dynamisch: er is de afgelopen periode veel te doen rondom de sociale werkvoorziening Alescon en in het bijzonder William Moorlag.

Het houdt de gemoederen bezig en ook ons als Gewestelijk Bestuur. Wij vinden het belangrijk om niet vanuit een onderbuik gevoel te reageren, maar zorgvuldig en gedegen. Nu vinden we het tijd om onze leden te informeren en mee te nemen in ons ‘Denk en Doe’ proces. Tenslotte zijn wij een vereniging van leden.

Vanaf het begin dat de kwestie opspeelde komen wij als Gewestelijk Bestuur in samenwerking met de Statenfractie bij elkaar en hebben intensief contact met het partijbestuur, William Moorlag en Tweede Kamerfractie.

Als Gewestelijk Bestuur zijn wij van mening dat het belangrijk is om als Partij van de Arbeid ervoor te waken dat wij niet vervallen in ‘zondebok’ politiek. Een proces waarin personen tot hun recht komen dient zorgvuldig, op basis van kennis en fatsoenlijk te zijn. Eenieder lid, prominent of minder prominent, heeft recht op een rechtvaardige en eerlijke behandeling. Daarom hechten wij veel waarde aan een onbevooroordeeld en onafhankelijk onderzoek op basis van feiten. We hebben vertrouwen in de ingestelde onafhankelijke commissie en wachten met belangstelling de uitkomst van deze commissie en hun onderzoek af.

Met vriendelijke groet, namens het Gewestelijke Bestuur,

Bert Dieters, voorzitter
 en Francie Kaaijk, secretaris

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Bert Dieters. Tel. 06-53833401

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren