Provincie Groningen start pilot ‘Anoniem Solliciteren’

Leeftijd, geslacht en/of etnische herkomst kunnen van invloed zijn op het vinden van een baan. Om die reden heeft Dominique de Haas – namens de Statenfractie PvdA Groningen – begin 2017 een motie ingediend voor ‘Anoniem Solliciteren’.

Deze breed gesteunde motie vroeg het College om een pilot in te voeren voor anoniem solliciteren. Als voorbeeldfunctie en een goede stap op weg naar een werkgever die een afspiegeling is van onze provinciale bevolkingssamenstelling.

Dankzij deze PvdA motie is de provincie Groningen een proef gestart met anoniem solliciteren. Zes maanden lang worden alle binnenkomende sollicitaties anoniem behandeld. Zo wil de provincie Groningen iedereen gelijke kansen bieden en als organisatie alert blijven op een divers personeelsbestand. De pilot loopt van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.