PvdA Afdeling Groningen zoekt bestuursleden

Ben jij de kandidaat die ons afdelingsbestuur komt versterken?

De PvdA Groningen zoekt twee nieuwe bestuursleden die mee helpen bij het besturen van de afdeling. We zoeken leden die het leuk vinden om activiteiten van de afdeling te organiseren of uit te voeren: zoals de eindredactie en vormgeving van ons ledenblad De Binding, het bijhouden van de website en/of het organiseren van activiteiten.

Nieuwe bestuursleden hebben oog en feeling voor hoe de nieuwe, grotere afdeling Groningen, na de fusie met Haren en ten Boer, het beste al haar leden kan dienen en enthousiasmeren voor en door onze politieke zwaartepunten van wonen, werk, en zorg.

Wat doet het bestuur?
De taken van het afdelingsbestuur zijn:

▪ Het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, onder meer door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
▪ Het adviseren en kritisch volgen van de gemeenteraadsfractie;
▪ Het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
▪ Het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
▪ Het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;
▪ De voorbereiding van en de deelname aan het landelijk congres;
▪ De voorbereiding van en de deelname aan de gewestelijke vergadering;
▪ Alle overige activiteiten om leden te werven, om leden de gelegenheid te geven zowel actief deel te nemen in de partij als het gedachtegoed van de partij uit te dragen.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor:

▪ Communicatie met leden d.m.v. website, en nieuwsbrief De Binding
▪ Organiseren van een inhoudelijk afdelingsvergadering 4 x per jaar
▪ Aanmoedigen en ondersteunen van de werkgroepen
▪ Introduceren van nieuwe leden
▪ Scouting politiek talent
▪ Organiseren events en campagnes
▪ Contact en voortgangsgesprekken met de fractie
▪ Deelnemen aan de Verenigingsraad.

Ben jij diegene die we zoeken?

Stuur een email met motivatie en CV aan Pascal Roemers: voorzitter@pvdagroningen.nl.