PvdA: nieuw elan nodig in aanpak armoede

Carine Bloemhoff

Ondanks stevige inspanningen door de gemeente is de armoede in Groningen nog onaanvaardbaar hoog. 1 op de 5 kinderen groeit nog steeds op in armoede. Het vraagt nieuwe bezieling van de politiek om de armoede serieus terug te brengen. Hiervoor pleiten de PvdA’ers Carine Bloemhoff (lijsttrekker) en Roeland van der Schaaf (wethouder) in een pamflet dat de partij vandaag publiceert.

De sociaaldemocraten constateren dat de arbeidsmarkt onvoldoende in staat is om mensen met weinig opleiding op te nemen. Ook worden de kosten om sociaal ‘mee te doen’ voor zowel kinderen als volwassenen hoger. Dit leidt tot sociale uitsluiting en verlies van eigenwaarde. Carine Bloemhoff: ‘Niet meekunnen met een schoolreisje omdat de kosten daarvan te hoog zijn, is voor zowel voor de kinderen als de ouders een mentale klap.’ Ook wijst de PvdA op de overerfbaarheid van armoede. Sociale vooruitgang, ‘van een dubbeltje een kwartje worden’ wordt steeds moeilijker.

De PvdA wil deze spiraal doorbreken met een reeks maatregelen die zowel gaan over werk, zorg, onderwijs en wonen. Te denken valt aan minder flexwerk, maar wel de invoering van de basisbaan. In het onderwijs moeten dure schoolreisjes verdwijnen en zal ingezet worden op gemengde scholen. Ook willen de sociaaldemocraten het kopen op afbetaling ontmoedigen. Door in te zetten op gemengde wijken en laagdrempelige ontmoetingsplekken denkt de PvdA sociale uitsluiting te voorkomen.

Bloemhoff: “Wij staan voor verheffing. Wij willen de kinderen die in armoede opgroeien weer het perspectief bieden dat zij het beter krijgen dan hun ouders.”