PvdA organiseert Wijkgesprek van de Indische buurt

De PvdA Groningen brengt maandag 12 november een bezoek aan de Indische buurt. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken. 

Flyeren 
Anderhalve week eerder is de PvdA ook al te vinden in deze buurt. Op zaterdagochtend 3 november flyeren wij namelijk van deur tot deur en ondertussen praten we met bewoners over wat hen bezighoudt.

Deurtjebellen
Maandag 12 november is het hoofdprogramma. Dat begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek
Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in het Floreshuis. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam
Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken
De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Flyeren
Zaterdag 3 november
11 uur
Verschillende plekken in de buurt

Canvassen
Maandag 12 november
19 – 20 uur
Verschillende plekken in de buurt

Wijkgesprek en Ombudsteam 
Maandag 12 novemver
20 uur
Floreshuis
Floresplein 19