Ruimte voor weidevogels

Voor de zomer werd onder leiding van het Groninger Landschap het actieplan Weidevogels aangeboden aan het provinciebestuur. Een mooi plan om met vereende krachten van natuurorganisaties, boeren en de politiek werk te maken van de bescherming van de sterk teruglopende weidevogelpopulatie.

Statenlid Rene van der Goot

Woordvoerder Rene van der Goot: “Wij zijn enthousiast over dit plan. Hier worden de handen ineen geslagen en worden er serieuze stappen gezet om de weidevogels in ons veranderende landschap te beschermen. Onder andere door het verzekeren van ruimte voor veilige broedplaatsen. Daarom hebben we dit punt op de agenda gezet”.

Vandaag werd er in Provinciale Staten over het plan gesproken. Veel is er gezegd over het zogenaamde predatiebeheer: in hoeverre moet de mens ingrijpen als de weidevogels te lijden hebben onder een te groot aantal predatoren zoals vossen en (verwilderde) katten. Rene van der Goot: “Voor ons geldt als uitgangspunt dat onnodig lijden van dieren door menselijk handelen te allen tijde voorkomen moet worden. Dat betekent dat er niet lichtzinnig omgegaan mag worden met het afschieten van roofdieren. Tegelijkertijd is het evenwicht in de natuur op sommige plekken dusdanig verstoord dat de weidevogels bescherming nodig hebben. Ook dat is het gevolg van menselijk handelen”.

Met het huidige plan en de toezeggingen die de gedeputeerde heeft gedaan hebben wij er vertrouwen in dat er een mooie basis ligt om op een humane manier de weidevogels in onze provincie te beschermen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks en andere partijen een motie ingediend waarin we het college vragen om werk te maken van het actieplan en samen met natuur en landbouworganisaties op zoek te gaan naar geld om dit plan tot uitvoer te brengen. Rene van der Goot: “Hiermee wordt het plan onderdeel van het flora en faunabeleid: een ontzettend mooie toevoeging!”.