‘Samenredzaamheid’ – De relatie tussen individualisme en sociaal samenleven

Bijeenkomst met Annemarie Kok (filosoof en journalist) waar ze haar essay “Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven” toelicht. Dit essay is te downloaden via www.annemarie-kok.nlRoeland van der Schaaf, PvdA wethouder in Groningen, en Carine Bloemhoff, fractievoorzitter PvdA, zullen hierop reageren.

De bijeenkomst wordt geleid door Erica van Lente (waarnemend) burgemeester van de gemeente Bedum en oud-PvdA Gemeenteraadslid van de gemeente Groningen.

Datum: Vrijdag 19 mei 2017
Plaats: Haddingestraat 10 /PvdA pand Groningen
Inloop: Vanaf 16.00 uur
Start:   16.30 uur – 18.30 uur

Doe-democratie. Zelforganisatie. Buurtkracht. Samenredzaamheid. Co-creatie. De participatiesamenleving. Overal in Nederland gebeurt het: burgers en kleine zelfstandigen die zelf oplossingen verzinnen voor gebreken die ze ervaren rondom wonen, voorzieningen in de wijk of het dorp, natuur in de buurt, zorg voor de medemens en veiligheid. Wetenschappers, intellectuelen en politici van uiteenlopende partijen verkondigen de laatste jaren steeds indringender dat het in Nederland ontbreekt aan saamhorigheid, nabijheid, eenheid. De samenleving zou gebukt gaat onder te veel ‘ik’ en te weinig ‘wij’; we zouden nog slechts naast elkaar leven in plaats van werkelijk samen.

De oplossing zou liggen in een sterker buurtgevoel (de participatiesamenleving), behoud van de regionale ‘mienskip’ (Friesland), progressief patriottisme (Asscher), gezonde vaderlandsliefde (Buma) dan wel een Nexit (Wilders). In het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA bijvoorbeeld, wordt flink gehamerd op het belang van meer verbinding. Annemarie Kok (filosoof en journalist) publiceerde onlangs een kritisch essay over deze politiek van ‘samenredzaamheid’ die is neergedaald op onze dorpen en steden. De dwingende eis om veel te delen met buurtgenoten maakt ons onvrij en kan ten koste gaan van prettige relaties met medebewoners, betoogt ze.

Wij nodigen u uit om hierover met haar en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom!

Voor meer informatie of toelichting kunt U bellen met:
Sjak Rijploeg – 06 45 34 43 17
Martin Winter – 06 851 132 26
E-mail: pandgroep@pvdagroningen.nl


Klik hier om aankondigingen van themabijeenkomsten per email te ontvangen.