Start van een zoektocht

Over een jaar zijn er weer verkiezingen in Groningen. Het is dus een mooi moment om op zoek te gaan naar hoe het er voor staat in de Stad. Wat gaat er goed, wat moet anders? Naar mijn idee kan dat het beste door vragen te stellen. Vragen stellen aan allerlei Stadjers. Bekende en onbekende. Succesvolle en minder succesvolle. Jong en oud.

Hoe zit het nou echt met de tweedeling van de stad? Hoe kijken bezoekers van de voedselbank naar de Stad? Welke toekomtstdromen hebben MBO-‘ers? Hebben reïntegratietrajecten zin? Hoe nuttig is een afspraakbaan? Of hoe leuk is het nog om te wonen de Schildersbuurt als je geen student bent?

En zo zijn er nog meer vragen die ik de komende tijd aan veel en diverse Stadjers ga stellen. Om te kijken of de inspanningen van de afgelopen jaren iets opleveren. Maar ook om de agenda voor de komende periode te verkennen. Hoeveel leven zit er nog in het ooit zo vanzelfsprekende huwelijk tussen de PvdA en Groningen?

Hoop
De recente verkiezingen in Leeuwarden en ook buurgemeente Midden-Groningen bieden hoop. De sociaal-democratie is nog steeds relevant. Openheid, positiviteit en oprechte sociale strijdbaarheid en betrokkenheid lijken de succesvolle ingrediënten te zijn om het vertrouwen van kiezers terug te winnen.

Politici vertellen het liefst hoe het moet. Ze geven graag de antwoorden. Ook wij sociaal-democraten staan vaak vooraan in de rij om onze visie te verkondigen en onze oplossingen voor allerlei maatschappelijke problemen op anderen af te vuren. Maar misschien is het in deze tijd van verwarring en heroriëntatie beter om eerst eens om ons heen te kijken. Ik heb daarom de afgelopen weken veel Stadjers gesproken en geïnterviewd. Soms individueel, soms in groepsverband. Ik interviewde al veel mensen met een afspraakbaan. Binnenkort ga ik in gesprek met MBO-ers over hun toekomstdromen. En met mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Ik sprak al met senioren over de staat van de Stad. En met wijkagenten over veiligheid. Mooie gesprekken, rijk aan informatie. Soms confronterend, maar ook hoopgevend. En daar ga ik de komende maanden mee door. Via deze weblog maak ik het komende half jaar de lezers wekelijks deelgenoot van mijn zoektocht naar antwoorden.

Ik nodig ook iedereen uit om te reageren op mijn bevindingen. Maar ook Stadjers die graag in een persoonlijk gesprek met mij dromen en/of zorgen willen delen zijn van harte welkom: roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Roeland van der Schaaf
Wethouder PvdA Groningen