Ten Boer, Sint-Annen en Lellens

In september bracht ik als wethouder van Groningen een hele werkdag door in de gemeente Ten Boer. Wethouders Peter Heidema en Annie Postma leidden mij de hele dag rond door de verschillende dorpen. Ten Boer zal met Groningen en waarschijnlijk Haren na 1 januari 2019 een nieuwe gemeente vormen. Daarom is het goed dat bestuurders over het wel en wee van de inwoners te weten komen.

Ik sprak daar met veel mensen. Zoals bijvoorbeeld op het toen net ingerichte “versterkingspunt” van de Nationaal Coördinator op het Koopmansplein in Ten Boer. Hier werken ook de bewonersbegeleiders. Betrokken medewerkers die dagelijks de inwoners ondersteunen met de ontwrichtende effecten van zowel de bevingen zelf als de versterkingsoperatie. Groningen veilig maken is niet alleen maar een technisch proces. Het is vooral een sociale opgave. Hoe maken we
dorpen ook sociaal sterker en beter leefbaar? Vandaar dat we als gemeente Groningen samen met Ten Boer werken aan dorpsvernieuwing. Bewoners en hun ideeën over de toekomst van hun gemeenschap moeten voorop staan. En niet slechts de technische oplossingen van de ingenieurs of de financiële marges van de NAM.

Meuln
Met die betrokkenheid en ideeën zit het in de dorpsgemeenschappen van Ten Boer wel goed. Zo sprak ik met vertegenwoordigers van verschillende dorpen in het dorpshuis Meuln in Sint-Annen. Aan de rand van dit dorp is de oude molen omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsplek. Gezellig en intiem. De mensen waren positief over het samengaan met Groningen. Maar er waren ook vragen. De dorpen hebben nu nog een gemakkelijke ingang bij de gemeente. Je kunt de wethouder tegenkomen in de supermarkt en hem aanspreken. Ambtenaren zijn bekend en goed benaderbaar. Hoe gaat dat straks in de nieuwe gemeente?

Een zichtbaar gemeentebestuur op een voor bewoners herkenbaar schaalniveau is onmisbaar. Ook in een grote gemeente. In Groningen werken we daarom al jarenlang aan wijkgericht werken. Met zeggenschap van bewoners op hun eigen leefomgeving. Daar kunnen we in de stad nog veel verder in gaan. Sterker nog, we kunnen nog ontzettend veel leren van hoe dat nu al gaat in een gemeente als Ten Boer.

Lellens
Zo ook in Lellens. Een dorpje met slechts 71 inwoners. Maar wel met een eigen dorpshuis! Voor en door bewoners. Mooi vond ik ook te zien hoe de wethouders van Ten Boer hier trots op waren. Trots op de kracht van de bevolking. Wat bij mij blijft hangen is dat actieve bewoners een gemeentebestuur verlangen dat naast de mensen staat. Een bestuur dat niet de werkelijkheid van regels en wetten als beginpunt neemt, maar de werkelijkheid in “het echt”. Meedenken in plaats van voorschrijven. Benaderbaar in plaats van belerend. Als sociaal-democraat spreekt me dat aan. De kracht zit namelijk in het sociale. Dat wat mensen bindt. En zo inspireren Ten Boer, Sint-Annen en Lellens de Stad!

De komende maanden doe ik wekelijks verslag van gesprekken die ik heb gevoerd en nog ga voeren met heel verschillende mensen uit Stad en omgeving. Het is een zoektocht naar hoe het gaat en wat er leeft. Maar ook een verkenning naar de agenda van de toekomst. Hoeveel leven zit er nog in het ooit zo vanzelfsprekende huwelijk tussen de PvdA en Groningen? Ik nodig ook iedereen uit om te reageren op mijn bevindingen. Maar ook Stadjers die graag in een persoonlijk gesprek met mij dromen en/of zorgen willen delen zijn van harte welkom: roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Roeland van der Schaaf
Wethouder PvdA Groningen