THEMA: Pleidooi lange termijn OV planning voor Stad en Stationsgebied

Te vaak wanneer er ruimtelijke plannen in stad Groningen aan de orde zijn, is het openbaar vervoer (OV) een sluitpost. Zie ook de plannen voor het Hoofdstation en het Stationsgebied.

Wanneer: Donderdag 19 oktober 2017
Plaats:     Ons Pand, Haddingestraat 10 Groningen
Inloop:     Vanaf 19.30 uur
Start:       20.00 uur – 22.00 uur

Volgens deskundigen ontbreekt het bij de plannen van het stationsgebied aan een langetermijnplanning en visie in het ruimtelijk verkeersdomein. Toch kan het beter. Het OV kan leidend zijn en als zodanig een ankerpunt zijn bij deze ruimtelijke plannen. Over hoe dit moet en met welke zaken daarbij rekening gehouden kan/moet worden gaat deze bijeenkomst. Kom meepraten en geef je mening.

Iedereen is welkom!

De presentaties worden verzorgd door de specialisten Peter Nieuwhof en Frank Menger.

Informatie te verkrijgen bij:
Wim Wijnholts 06 112 972 99