Themabijeenkomst Zorg & Armoede

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie. Het gevolg is dat burgers niet beschermd worden tegen de goede bedoelingen van sociaal professionals.

Het beeld bestaat dat de mensen die de transities moeten maken, bestuurders, ambtenaren, de professionals die voor zorg en welzijnsorganisaties werken, net doen alsof door de nieuwe Wmo, de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Participatiewet al het andere juridische niet meer op hen van toepassing is.

Aan de andere kant weten wij dat er veel waardering is voor zorgprofessionals.

De praktijk leert ons dat ten onrechte veel kosten terecht komen bij de personen die afhankelijk zijn van deze wetten. Vaak hebben deze mensen geen arbeidsvermogen meer. Zij worden afhankelijk van de Bijstand en Armoede is hun lot. Met deze bijeenkomst willen wij concrete knelpunten benoemen. Wij willen ook stil te staan bij oplossingsrichtingen. Dit zullen wij doen aan de hand van de verhalen van twee personen die dagelijks met deze belemmeringen worden geconfronteerd.

Iedereen is welkom!

Wanneer: Vrijdag 8 december 2017
Plaats:     Haddingestraat 10, Groningen
Inloop:     Vanaf 16.30 uur – Vanwege het tijdstip is er voor broodjes en soep gezorgd!
Start:       17.00 uur – 19.30 uur

 

De bijeenkomst staat onder leiding van:

 

Rik van Niejenhuis
Programmamanager Transformatie Sociaal Domein & Projectleider Integrale Zorg

Voor nadere informatie:
Rolf Middelberg – 06 517 900 35
Rik van Niejenhuis  06 493 614 98


Klik hier om aankondigingen van themabijeenkomsten per email te ontvangen.