Dominique de Haas

Dominique de Haas A 23-03-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Functies


 

 • Commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Milieu
  • Grondbeleid
  • Bodembeheer
  • Jongerenparticipatie
 • Overig
  • Vertegenwoordiger IPO
  • Fractiepenningmeester

Social