Vernieuwde aanbestedingswet biedt kansen

Sinds juli 2016 is de vernieuwde aanbestedingswet van kracht. Deze wet stelt regels over de wijze waarop overheden opdrachten moeten aanbesteden maar ook óf er aanbesteed moet worden. Volgens de Statenfractie biedt dit kansen om het aanbestedingsbeleid van de provincie weer eens goed onder de loop te nemen.

Statenlid Eugenie Stolk

Eugenie Stolk: “Het aanbestedingsbeleid vanuit Europa kwam voort uit de gedachte om de vrije markt binnen Europa te waarborgen. In beginsel en onder de juiste voorwaarden kunnen wij daarachter staan, want wij zijn voor eerlijke concurrentie, daar profiteert ook de consument van. Maar er zaten veel te veel kinderziektes in. Daarom was een aanpassing hoognodig. Met de nieuwe wet liggen er veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld aanbestedingen lokaal te laten landen, om kleine ondernemers en sociale ondernemers een kans te bieden, maar ook is er meer vrijheid om te besluiten om niet aan te besteden, maar dan moeten overheden er wel naar handelen”.

Tijdens de commissievergadering Mobiliteit, economie en energie van Provinciale Staten heeft de PvdA het college gevraagd hier werk van te maken en te zorgen dat het college én de Staten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de nieuwe wet. Het college heeft hier positief op gereageerd.

Eugenie Stolk: “Petra Oden, lector Arbeidsmarktbeleid van de Hanzehogeschool is gespecialiseerd in dit onderwerp. Na een gesprek met haar zijn wij doordrongen van de noodzaak om snel te handelen, zodat we geen kansen laten liggen om het goed te doen, zodat we bijvoorbeeld misstanden in de bouw voortaan kunnen voorkomen. We hopen dus dat het college hier nu snel werk van maakt.”