Wel geld, geen plan

Afgelopen week werd Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met extra investeringen voor de zorg. Alhoewel wij zeker voor investeringen in de zorg zijn, lijkt het college wederom vergeten om eerst te bedenken wat ze willen bereiken met deze extra middelen. In plaats daarvan lijkt Sinterklaas dit jaar vroeg te zijn aangekomen, en strooit met groot enthousiasme geld richting initiatieven die voor in de rij staan.

Fractievoorzitter Gert Engelkens

De extra middelen voor de zorg zijn een uitvloeisel van de uitruil van de coalitie om Airport Eelde open te kunnen houden. Gert Engelkens: “In ruil voor steun aan het vliegveld krijgt de SP een zak geld om uit te geven aan de zorg. Wij waren fel tegenstander van deze constructie, maar natuurlijk voor investeren in de zorg, we keken dan ook uit naar deze aanvulling op het leefbaarheidsprogramma”.

Gert Engelkens: “We hebben hier in de Staten eerder over gedebatteerd. Toen hebben wij al aangegeven dat het van belang is om goed te kijken naar de bereikbaarheid en spreiding van zorg in de provincie. Met name in dunbevolkte gebieden is dit van belang om de zorg goed te organiseren. Het College laat na om de zorginfrastructuur in onze provincie in kaart te brengen en gaat zich simpelweg aansluiten bij bestaande zorgprojecten -en initiatieven. We twijfelen niet aan het nut van deze initiatieven, maar het gevaar is wel dat bepaalde delen in de provincie er hierdoor bekaaid van afkomen en we bovendien niet goed in beeld hebben of er voldoende aandacht is voor alle vormen van zorg”.

De PvdA heeft samen met de Partij van het Noorden en Groninger Belang hierover een motie ingediend. Deze is helaas verworpen. Gert Engelkens: “Het lijkt erop dat we voor een werkelijke zorgvisie zullen moeten wachten tot het volgende college”.