Werk betekent meer dan een inkomen alleen

Onlangs was ik op bezoek bij mijn collega PvdA-wethouder Coby van der Laan in Heerenveen. Coby is al een flinke tijd wethouder in deze Friese gemeente. Na de verkiezingen in maart stopt ze er mee. Maar ze zit nog vol ambities. Ik sprak met haar over de basisbaan en hoe we daar als gemeenten in kunnen samenwerken. Net als In Groningen wil de gemeenteraad van Heerenveen serieus onderzoeken of de invoering van een basisbaan maatschappelijk nuttige banen kan creëren voor werkzoekenden.

Door een motie op initiatief van de PvdA-fractie zullen we als gemeente Groningen nog voor de zomer een onderzoek naar de invoering van de basisbaan afronden. In de zoektocht naar meer werk en zekerheid moeten we met name onze aandacht richten op deze kwetsbare groepen: jongeren zonder startkwalificatie, arbeidsgehandicapten en werkloze ouderen in de bijstand. De gemeente is door bezuinigingen van het Rijk nauwelijks meer in staat via subsidies nuttige banen te creëren. Het omzetten van uitkeringsgeld in banen (verlonen) mag niet. Diverse economen pleiten daarom voor de basisbaan. Basisbanen zijn (nieuwe) ondersteunende banen in bijvoorbeeld zorg, beheer of onderwijs. Gefinancierd door de overheid, grotendeels uit uitkeringsgeld. Ze zijn bedoeld voor mensen die op eigen kracht geen plek op de arbeidsmarkt weten
te bemachtigen.

Waarde
Met wethouder Van der Laan besprak ik de problemen die er zijn met mensen die wel willen werken maar er niet tussen komen. Heerenveen en Groningen willen hier graag in samenwerken. Ik heb de laatste tijd veel gesprekken gevoerd met mensen die de afgelopen tijd een afspraakbaan hebben gekregen. Dit zijn banen voor arbeidsgehandicapten binnen gewone bedrijven. Ik zie hoeveel waarde dit heeft voor de mensen om wie het gaat. Door een klein beetje subsidie en ondersteuning draaien ze volwaardig mee. En de bedrijven zijn er hartstikke blij mee.

Meer dan economie
Maar je moet wel erkend arbeidsgehandicapt zijn om voor zo’n baan in aanmerking te komen. Een daar wringt de schoen in ons huidige systeem. Door onze hoogproductieve economie zijn er daarnaast ook veel mensen die te weinig ‘productief’ zijn voor werkgevers. Daardoor zitten er veel mensen in de bijstand die wel willen en zouden kunnen werken. En dat is doodzonde. Een samenleving is meer dan een economie. Een werknemer is meer dan een productie-eenheid. En werk betekent vaak veel meer voor mensen dan alleen het inkomen.

Trots
Als Partij van de Arbeid moeten we ons daarom inspannen om ook voor deze mensen werk te creëren. Werk dat er wel degelijk is. In de zorg, op scholen, in de openbare ruimte, overal zijn er waardevolle dingen te doen. Dingen die we nu als samenleving laten liggen. En dat weer met diezelfde economische oorzaak: We hebben het geld er niet voor (over). De basisbaan is een manier om hieraan tegemoet te komen. Uitkeringsgeld omzetten in loon voor wie dat wil. Met een relatief kleine extra bijdrage kunnen we dan banen maken waar mensen een net loon kunnen verdienen. Dat is de basisbaan. Ik ben er trots op om als PvdA-wethouder hieraan te mogen werken. U hoort er nog meer van!

Ik doe verslag van gesprekken die ik heb gevoerd en nog ga voeren met heel verschillende mensen uit Stad en omgeving. Het is een zoektocht naar hoe het gaat en wat er leeft. Maar ook een verkenning naar de agenda van de toekomst. Hoeveel leven zit er nog in het ooit zo vanzelfsprekende huwelijk tussen de PvdA en Groningen? Ik nodig ook iedereen uit om te reageren op mijn bevindingen. Maarook Stadjers die graag in een persoonlijk gesprek met mij dromen en/of zorgen willen delen zijn van
harte welkom: roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Roeland van der Schaaf
Wethouder PvdA Groningen