Cultuur

De werkgroep Cultuur bestaat uit geïnteresseerden die mee willen denken en discussiëren over cultuurbeleid in de stad Groningen, de provincie en in het algemeen.

Ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma zijn voorstellen gedaan op het terrein van cultuur. De werkgroep adviseert de afdeling, de raadsfractie en de wethouder. Fractieleden die cultuur in hun portefeuille hebben en de wethouder cultuur zijn deelnemers aan de werkgroep.

Er wordt ongeveer elke 2 maand vergaderd in Ons Pand, of er vinden werkbezoeken plaats bij een culturele instelling. Onderwerpen die de afgelopen tijd aan de orde waren: Het Groninger Forum , de Cultuurnota 2013 –2016, een Jeugdcultuurfonds, Simplon, fusie Kunstencentrum / Muziekschool en andere actuele zaken.

De werkgroep bestaat op het ogenblik uit 15 leden en kan worden uitgebreid.

Voorzitter: Diederik van der Meide diederik@pvdagroningen.nl
Secretaris: Jeannette Straatemeier jfstraat@home.nl 06-10273140