Cultuur

De werkgroep Cultuur bestaat uit 18 leden, waarvan 12 -15 actief zijn. De werkgroep bestaat uit leden van de PvdA, maar ook niet leden zijn welkom. De werkgroep adviseert de fractie en de afdeling over cultuurbeleid in Groningen. Er wordt ongeveer 6 x per jaar vergaderd.

2019
De effecten van de Cultuurnota 2017 -2020 worden kritisch gevolgd. Daaronder vallen de Cultuurpijlers. Ook de plannen van ‘We the North’- het 4 jarige cultuurprogramma van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de plaatsen Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen- hebben de aandacht. De evaluatie van de Kunstraad staat in de planning, de keuze voor de locatie van een nieuw Muziekcentrum wordt besproken in de werkgroep en met externe belanghebbenden.

Daarnaast worden er werkbezoeken afgelegd bij culturele organisaties. Er is ook aandacht nodig voor de huisvesting van kunstenaars ateliers. Naar aanleiding van een debat over cultuurbeleid met culturele organisaties in november 2018 wordt overwogen hier een vervolg aan te geven.

Voorzitter: Diederik van der Meide diederik@pvdagroningen.nl
Secretaris: Jeannette Straatemeier jfstraat@home.nl 06-10273140