Diversiteit

Doe mee met de Werkgroep en help de PvdA de Diversiteit in Groningen bevorderen.

De doelstellingen van de Werkgroep Diversiteit zijn:

  • Problemen (in het algemeen en specifiek in de Groningse samenleving) die er voor de etnische groepen (allochtonen) zijn inventariseren.
  • In overleg met (ervarings) deskundigen erop letten welke punten spelen die een vertaling moeten hebben in beleidsmaatregelen van de PvdA en deze maatregelen ook voorstellen dan wel zelf actie ondernemen.
  • Het stimuleren van meer diversiteit (vertegenwoordiging van leden uit etnische groepen) binnen alle gelederen van de PvdA.
  • Contacten leggen met verschillende organisaties om te komen tot gerichte samenwerkingsactiviteiten op het gebied van diversiteit. Activiteiten zoals discussieavonden, festivals, cursussen, informatie bijeenkomsten, bezoeken aan interessante diversiteitsactiviteiten/locaties, inburgeringszaken, wijkparticipatie enz.

Meld je aan bij een van de contactpersonen:

Nienja-Wijsman

 

Nienja Wijsman – Tel: 06 18 94 64 66

 

 

 

 

 

Ron-Schut

Ron Schut