Raadsfractie

Julian Bushoff, fractievoorzitter
– Voortgezet onderwijs
– Werk en Inkomen
– Gaswinning
– Cultuur

Wijk- en dorpscontact:
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, Helpman, Villabuurt, Coendersborg, De Weijert, Woonwagenkamp (helpman)

julian.bushoff@raadgroningen.nl
06-36 44 04 36

Rik van Niejenhuis, vicefractievoorzitter
voorzitter commissie Financiën en Veiligheid
– Verkeer en duurzame mobiliteit
– Ruimtelijke Ordening
– Wijk- en dorpsvernieuwing
– Herinrichting binnenstad
– Herinrichting Stationsgebied

Wijk- en dorpscontact: Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Corpus den Hoorn, Ten Boer, Garmerwolde, Lellens, Sint-Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum, Woltersum en buurtschappen

rik.vanniejenhuis@raadgroningen.nl
06-49 36 14 98

Jan Pieter Loopstra
– Beheer openbare ruimte
– Werk
– Economie
– Sport

Wijk- en dorpscontact: Beijum, Lewenborg, Vinkhuizen, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Stadspark (De Kring/Bangeweer), Peizerweg, Woonwagenkamp (peizerweg)

janpieter.loopstra@raadgroningen.nl
06-45 75 12 12

Els van der Weele
– Financiën
– Wmo
– Integratie en Emancipatie

Wijk- en dorpscontact: De Hunze, Van Starkenborgh, Oosterhoogebrug, Oosterparkwijk, Damsterbuurt, Ulgersmaborg, Woonschepenhaven, Industriebuurt, Middelbert, Meerstad, Engelbert, Roodehaan

els.vanderweele@raadgroningen.nl
06-28 84 47 51

Maarten van der Laan
– Wonen
– Jongerenhuisvesting
– Veiligheid

Wijk- en dorpscontact: De Hoogte, Indische Buurt, Korrewegbuurt, Gorechtbuurt

maarten.vanderlaan@raadgroningen.nl
06-42 56 15 16

Krista Boogaard
– Dierenwelzijn
– Duurzaamheid
– Jeugdbeleid
– Kinderopvang en Basisonderwijs

Wijk- en dorpscontact: Stadscentrum, Paddepoel, Selwerd, Concordiabuurt (Tuinwijk), Koningslaagte

krista.boogaard@raadgroningen.nl
06-16 28 84 45

Diederik van der Meide
– Cultuur
– Monumenten

Wijk- en dorpscontact: Hortusbuurt, Oranjebuurt, Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

dievandermeide@gmail.com
06-55 11 63 33

Joke de Jonge
– Werk en Inkomen

Wijk- en dorpscontact: Schilderswijk, Kostverloren, Hoendiep

joke.dejonge@raadgroningen.nl
06-53 39 27 81