Raadsfractie

Julian Bushoff, fractievoorzitter
Voortgezet onderwijs
Werk en Inkomen
Gaswinning
Cultuur 

 

julian.bushoff@raadgroningen.nl
06-36 44 04 36

Rik van Niejenhuis, vicefractievoorzitter
voorzitter commissie Financiën en Veiligheid
Verkeer en duurzame mobiliteit
Ruimtelijke Ordening
Wijk- en dorpsvernieuwing
Herinrichting binnenstad
Herinrichting Stationsgebied

 

rik.vanniejenhuis@raadgroningen.nl
06-49 36 14 98

Jan Pieter Loopstra
Beheer openbare ruimte
Werk
Economie
Sport

 

janpieter.loopstra@raadgroningen.nl
06-45 75 12 12

Els van der Weele
Financiën
Wmo
Integratie en Emancipatie

 

els.vanderweele@raadgroningen.nl
06-28 84 47 51

Maarten van der Laan
Wonen
Jongerenhuisvesting
Veiligheid

 

maarten.vanderlaan@raadgroningen.nl
06-42 56 15 16

Krista Boogaard
Dierenwelzijn
Duurzaamheid
Jeugdbeleid
Kinderopvang en Basisonderwijs

 

krista.boogaard@raad.groningen.nl
06-16 28 84 45

Diederik van der Meide
Cultuur
Monumenten 

 

dievandermeide@gmail.com
06-55 11 63 33

Joke de Jonge
Werk en Inkomen

 

joke.dejonge@raadgroningen.nl
06-53 39 27 81