VROEM

De Werkgroep Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Energie & Milieu (VROEM) komt maandelijks bij elkaar, meestal op de tweede donderdagavond van de maand. Voor de exacte data en onderwerpen: zie de agenda.

VROEM is een actieve werkgroep en richt zich op de fysieke kant van onze wereld. De onderwerpen zijn dus zeer divers. Het kan gaan over stedenbouw, het openbaar vervoer, over duurzaamheid, water en groen maar ook over klimaatverandering en de energieneutrale stad. De werkgroep behandelt naast stadse onderwerpen ook regionale en landelijke onderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten wordt inhoudelijke kennis gedeeld en verbonden aan politieke opvattingen. Zo komen wij tot voorstellen voor Algemene Ledenvergaderingen en advies aan onze raadsleden en andere gremia van de PvdA.

Contactpersoon: Jan Spakman


Klik hier voor de lange termijn agenda 2015-2016 van de werkgroep.