Werk en Inkomen

Een platform voor actuele discussies op het terrein van de arbeidsmarkt, inkomensgelijkheid en sociale zekerheid. Begin 2018 werd een nieuwe impuls gegeven aan deze werkgroep die moet gaan functioneren als een netwerk voor eenieder binnen en buiten de PvdA (denk aan de vakbeweging, ondernemers, werknemers, flexwerkers en ZZP’ers). Dit nieuwe platform wil actuele discussies initiëren, kennis en kunde verzamelen om zodoende invulling te geven aan ontwikkelingen op genoemde terreinen.

Piet Boekhoudt, voorzitter
06 23 80 52 64