Zorg en Welzijn

In 2015 treden de Wet maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet in werking en krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Heel veel mensen maken zich hier zorgen over. “Krijg ik straks nog wel hulp, hoe kan ik voor mijn ouders zorgen als ik ver weg woon, en kan ik als professional nog wel de juiste zorg bieden”zijn vragen die iedereen vanuit zijn omgeving wel kent. In de werkgroep staan de veranderingen in stad centraal…..

We besteden aandacht aan o.a huishoudelijke zorg, dagbesteding en de sociale wijkteams. Ons doel is de fractie en de wethouder te ondersteunen, het debat in de afdeling te stimuleren en de gevolgen van de veranderingen goed te monitoren. We zijn een enthousiaste groep geïnteresseerde leden, gedeeltelijk werkzaam in de zorg of ervaringsdeskundige. We komen 1x per 6weken bij elkaar.

Wil je meedenken? Meld je dan aan bij:

José van Schie
06 50258108