Zorg

Afgelopen jaar heeft de werkgroep zorg en welzijn twee themabijeenkomsten georganiseerd over armoede en de regelgeving drift binnen de WMO. Het komend jaar zullen we zien hoe de werkgroep geactiveerd kan worden. Hierbij denken wij aan thema’s die worden aangedragen door de fractie. Op basis van deze thema’s zal er projectmatig worden gewerkt.

Jahir Scoop, Reimer Vonk
voorzitters a.i.