Fien Heeringa

“Socialistische politiek gaat over de toekomst van gewone mensen”.

Fien HeeringaEn ook in het waterschap is dat de drijfveer voor de PvdA bestuurder, vindt Fien Heeringa, die al 6 jaar deel uitmaakt van het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s.

Fien wil zich de komende periode inzetten om het waterbewustzijn van de inwoners te vergroten, door communicatie en educatie.

Het waterschap gaat over zaken die ons allen aangaan: veiligheid (zeewater en kanalen), droge voeten en zuivering van het rioolwater (energieneutraal!). Klimaatverandering vraagt om ingrijpende maatregelen om ons te beschermen tegen te veel water, maar ook om water vast te houden voor drogere tijden. Daarbij creëren we kansen voor natuur, landschap, recreatie en sportvisserij.

De PvdA pleit voor duurzaamheid, efficiency en biodiversiteit. En daarbij een eerlijke verdeling van de lasten en handhaving van het kwijtscheldingsbeleid.

Een krachtige inbreng van de PvdA in het Waterschap is daarom van groot belang.