Martin van Opijnen

MartinVanOpijnenWaterschappen zijn m.i. meer dan technische waterstand beheersers. Het vermaatschappelijken van het waterschapswerk is cruciaal voor het draagvlak onder het werk van de waterschappen.

Altijd in gedachten houden dat de veiligheid voorop staat en de veroorzaker betaalt. Wat doen we met uw geld. Worden de kosten en baten eerlijk verdeeld. Wat mag uw schoon (zwem) water kosten. Hoe zorgen we voor droge kelders én goede landbouw gronden. Zijn er geen slimmere nieuwe technische oplossingen om gebruik, verbruik en plezier van het water voor minder geld en met minder belasting voor het milieu, op te lossen?

Problemen die we willen oplossen met een juiste balans tussen kosten en betaling.