Theo Sieling

TheoSieling

“Water is van levensbelang” is de stelling van Theo Sieling.

Theo is meer dan 35 jaar werkzaam bij provincie en gemeenten en daarnaast actief als vrijwilliger bij ondermeer de sport en het onderwijs. Hij woont in het buitengebied en heeft oog voor de belangen van natuur, landschap en landbouw. Water is daar een onmisbaar onderdeel van. Theo is een teamspeler en verhinder.

Als oud raadslid en wethouder heeft Theo een goed waternetwerk, die hij graag inzet voor Hunze en Aa. Zijn ambities zijn veiligheid, waterkwaliteit, duurzaamheid en recreatie. Op al deze onderwerpen is nog veel te winnen.