Wim Koeneman

Water is van ons allemaal

wim-koenemanVolgens Wim dekt deze kop van ons verkiezingsprogramma het gedachtegoed van de PvdA in alle opzichten. Zeggenschap over water is niet aan een bepaalde categorie gebonden. Of het nu grondeigenaren zijn die belang bij een bepaalde waterstand hebben of natuurterreinbeheerders. De burgers moeten het voor het zeggen hebben vindt Wim en burgers kunnen zich verenigen in politieke partijen of watergerelateerde kiesverenigingen. Burgers dragen de meeste waterschapslasten af en volgens Wim moet hun stem gehoord worden en krachtig doorklinken in het bestuur. Daarom het sociaal-democratisch uitgangspunt: water is van ons allemaal!

In de afgelopen 6 jaar heeft Wim deze opvatting als fractievoorzitter van de PvdA en de PvdD (Partij voor de Dieren) in het Waterschap Hunze 7 Aa’s helemaal waargemaakt.

Dat door middel van een verbindende en constructieve houding naar alle bestuursleden en met een kritische, maar open blik naar de voorstellen van het Dagelijks Bestuur. De PvdA-PvdD fractie wordt alom geprezen om haar kwalitatieve inbreng.

In zijn vrije tijd is Wim als bestuurder van water- en natuurgelieerde organisaties: hij is o.a. bestuurslid van Landschapsbeheer Drenthe, Landschapsbeheer Nederland en Landschappen NL. Daarnaast maakt hij zich sterk als bestuurder van watergebonden erfgoedorganisaties voor het behoud ervan. Hij is voorzitter van het bestuur van de Molen Stichting Noord- en Oost Groningen. Verder was hij de aanjager van de restauratie van de Historische Scheepswerf, Werf Wolthuis, in Sappemeer.

Wim is een groot voorstander om de innovatieve kracht van de Waterschappen te vergroten.