Yvonne Morselt

YvonneMorseltIn mijn eerste termijn in het bestuur van Noorderzijlvest is een wereld voor me open gegaan. Ik had geen idee dat bij het waterschap zoveel belangrijk en interessant werk wordt gedaan. Dat was ook precies de reden om mij in 2008, toen politieke partijen konden toetreden tot de waterschapsbesturen, verkiesbaar te stellen. Het oudste democratische bestuur in ons land, maar het minst bekend. Het moest toch mogelijk zijn deze overheidsorganisatie dichterbij de burgers te brengen? Dat lukt beetje bij beetje. We zijn ons meer bewust van de noodzaak om publiek te benaderen en te betrekken. Ik ben blij dat ook binnen de PvdA het belang inmiddels wordt erkend en dat niet meer gesproken wordt over het opheffen van de waterschappen. Uit onderzoek van het OESO blijkt dat we met ons waterbeheer een voorbeeld voor de wereld zijn en goed toekomstbestendig, maar ook wat beter kan: het collectieve bewustzijn is te laag is en de lastentoedeling kan eerlijker. Burgers betalen nu relatief teveel t.o.v. de andere belanghebbenden.

Daar wil ik mij graag ook een volgende periode voor inzetten.