Wijkgesprek in De Oosterpoort, De Meeuwen en De Linie

De PvdA Groningen brengt maandag 13 november een bezoek aan De Oosterpoort, De Meeuwen en De Linie. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de omgeving zijn van harte welkom om hun ideeën en wensen te bespreken.

Flyeren
Twee dagen eerder is de PvdA ook al te vinden in deze buurten. Op zaterdagochtend 11 november flyeren wij namelijk van deur tot deur en ondertussen praten we met bewoners over wat hen bezighoudt.

Deurtjebellen
Maandag 13 november is het hoofdprogramma. Dat begint met canvassen. Ofwel deurtjebellen. Van 19 tot 20 uur gaan wij van deur tot deur in gesprek met bewoners over de wijk en hun situatie.

Wijkgesprek
Aansluitend vindt het Wijkgesprek plaats in het Poortershoes. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de omgeving uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Ombudsteam
Het PvdA Ombudsteam is ook bij het Wijkgesprek aanwezig. Buurtbewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen dan ondersteuning krijgen van onze Ombudsteam-vrijwilligers. Zij helpen namelijk bij kleine en grote ergernissen. Bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek en gebrekkige huisvesting.

Voortdurend in de wijken
De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Flyeren
Zaterdag 11 november
11 uur
Verschillende plekken in de buurt

Canvassen
Maandag 13 november
19 – 20 uur
Verschillende plekken in de buurt

Wijkgesprek en Ombudsteam
Maandag 13 november
20 uur
Poortershoes Oosterweg 13