Zeker zijn – dat we naar elkaar omzien

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent dat iedereen in Groningen een eerlijke kans krijgt. Dat er meer betaalbare huizen moeten komen. Dat we talentvolle jongeren meer kansen geven om te werken in onze stad en ommelanden, met zekerheid en een fatsoenlijk salaris. Dat we mensen helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. En dat iedereen mee kan doen, ook kinderen van ouders die het wat minder breed hebben.

Alle Groningers verdienen zekerheid om een goed bestaan op te kunnen bouwen. Dat begint met een fijne woning in een groene, veilige wijk. Met een goede basisschool in de buurt, ook in de kleine dorpen in onze nieuwe gemeente. Daarom willen wij meer betaalbare huizen en moet er stevig doorgebouwd worden voor jong en oud. We willen mensen die belangrijk werk doen, zoals schoonmakers en beveiligers, in vaste dienst nemen. En mensen die nu een uitkering krijgen, willen we weer aan het werk helpen. Dat biedt zekerheid om vooruit te komen in het leven. Jongeren in het beroeps- en hoger onderwijs verdienen een eerlijke kans om een goede baan te vinden in onze regio, bijvoorbeeld in de energietransitie of de bouw.

De PvdA zal altijd voorop gaan om mensen en gezinnen in armoede te helpen. Bijvoorbeeld met het kindpakket, waardoor ook kinderen in arme gezinnen goede schoolspullen krijgen, een fiets kunnen kopen en naar zwem- of muziekles kunnen. Alle kinderen verdienen immers een goede start in het leven.

En we willen dat Groningen een sociale, zorgzame stad blijft waar we naar elkaar omzien. Waar iedereen de zorg en aandacht krijgt die je nodig hebt. Mantelzorgers verdienen een steuntje in de rug, want ze doen ontzettend belangrijk werk. En we investeren in voorzieningen in de buurt, zodat mensen die eenzaam of minder mobiel zijn samen kunnen komen.

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Daar gaat het om!